Home

De Bouwen is een van de wat oudere woonwijken van Drachten. De wijk ligt aan de zuidoostkant van het centrum en wordt begrensd door de Burgemeester Wuiteweg aan de westzijde en de Zuiderdwarsvaart in het oosten.

Welkom in de wijk de Bouwen
U bent hier: Home Print artikel

Welkom in wijk De Bouwen

Welkom op de website over Drachtster wijk De Bouwen. De gemeente Smallingerland en een aantal woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen om de wijk te vernieuwen en opnieuw in te richten.

 

Bouwprojecten wijkvernieuwing De Bouwen 2020-2024

Woningen gebied tussen Hooiweg, De Oppers en Burefen 2020-2022
FrisoBouw uit Sneek start hier in 2020 met de bouw van 14 rijwoningen. Begin 2020 komen de huizen via FrisoBouw en een makelaar in de verkoop. Hierna zal de gemeente naast dit bouwproject ten oosten hiervan de watergang langs Burefen ook verbinden met het aanleggen van een waterbak. Dit stuk langs Burefen was het laatste stukje dat nog ontbrak in deze watergang. Het autoverkeer op de Burefen zal, net zoals nu, niet kunnen doorrijden. Voor dit bouwproject komt alleen een fietspad als verbinding tussen de beide gedeeltes van Burefen. Ook het autoverkeer vanaf de Hooiweg zal niet rechtstreeks kunnen doorrijden naar Bouwakker.

 

Appartementen 't Suderhiem aan De Warren 2020-2022
De wooncorporatie WoonFriesland heeft het oostelijk gebouw met de voormalige aanleunwoningen aan De Warren gesloopt. Op deze locatie start zij begin 2022 met het bouwen van 35 huurappartementen. De verhuur loopt via WoonFriesland. Deze woningen zullen wat dichter bij De Warren staan dan het voormalige oostelijk gebouw van 't Suderhiem. Het parkeren voor deze 35 appartementen zal geheel op de eigen grond, hoofdzakelijk op het binnenplein van het gebouw, plaatsvinden.

 

Woningen Gomarus Ambachtsschoolterrein Zuid aan De Drift 2020-2022
De gemeente wil op deze locatie aan de Drift 13 tot 15 leeftijdsbestendige woningen laten realiseren. Hiervoor worden in 2020 woningontwikkelaars uitgenodigd om een bod uit te brengen op deze bouwgrond. Na aankoop en levering van de grond kan de woningontwikkelaar de infrastructuur gaan aanleggen. Daarna kan gestart worden met de realisatie van deze woningen. De woningen zullen deels 1 en deels 2 woonlagen hebben en kunnen op 2 manieren worden gerealiseerd.

 

Bouwterrein Groene Kruisgebouw aan De Oppers en De Drift 2020-2024
Dit gebied is eigendom van FrisoBouw. Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor een bepaald type woningbouw. Op dit moment vindt er in de gemeente Smallingerland een woonbehoefteonderzoek plaats. Op basis van die uitkomsten worden afspraken met de provincie en woningontwikkelaars gemaakt over te bouwen hoeveelheden en type woningen. Daarna worden er weer bouwplannen ontwikkeld binnen deze nieuwe afspraken voor 2020-2024.

 

Bouwterrein Gomarus Ambachtsschoolterrein Noord aan De Drift 2020-2024
Deze woningbouwgrond is eigendom van de gemeente Smallingerland. Wooncorporatie Accolade voert in 2019 een onderzoek uit om te beoordelen naar welk woontype er behoefte is. Accolade bepaalt vervolgens of en wat zij willen realiseren. Als Accolade besluit niet te gaan bouwen gaat de gemeente onderzoeken wat er wel te realiseren is.

 

Bouwterrein Tuincentrum aan De Warren
Eigenaar van dit terrein is Koomen bv uit Heerhugowaard. Oorspronkelijk lag deze locatie in een woonzorgzone en waren de nieuwbouwmogelijkheden beperkt. Inmiddels zijn er meer woningbouwtypes mogelijk op deze locatie, maar bestaan er nog geen concrete plannen bij de grondeigenaar.

 

Bouwterrein Achter De Kaden aan Vallaatsterend 2020-2024
Op de plek van de gemeentelijke loodsen tussen de Zuidkade en Vallaatsterend wil wooncorporatie WoonFriesland 12 huurwoningen realiseren. Oorspronkelijk stond deze locatie ook als woningbouwlocatie in de wijkvernieuwingsplannen van De Bouwen uit 2006. De eerste schetsen voor dit plan zijn in 2019 gemaakt. Voorlopig zijn de loodsen nog verhuurd en zijn de plannen voor woningbouw nog in het beginstadium. Een eventuele realisatie staat gepland voor eind 2022.

 

Klik verder voor een sfeerimpressie omgeving Hooiweg.

Wijkvisie

In de wijkvisie leest u alles over de wijkvernieuwing van De Bouwen. Hierin staat beschreven wat er de komende jaren staat te gebe...

Lees verderLees verder over Wijkvisie
Wijkvisie

Smallingerland - Huren, Kopen, Wonen Gemeente Smallingerland Woon Friesland